Mẫu đơn xin cấp phù hiệu xe tải

Mẫu đơn xin cấp phù hiệu xe tải
4.5 (90%) 2 votes

Vận tải thông lộ xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin cấp phù hiệu xe tải ban hành kèm theo Thông tư số:63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

1. Mẫu: Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe tải  

Tên đơn vị vận tải:……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:………….. /…………..

…………, ngày…… tháng……năm…..

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÙ HIỆU

Kính gửi:……….(Sở Giao thông vận tải)……………

Tên đơn vị vận tải:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (Fax):…………………………………………………………………………………

Số lượng phù hiệu, biển hiệu chạy xe nộp lại:……………………………………

Đề nghị được cấp: (1)………………………………………………………………………………….

Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu như sau:

 

TT Biển kiểm soát Sức chứa Nhãn hiệu xe Nước sản xuất Năm sản xuất Tuyến cố định (Hợp đồng, du lịch, taxi, xe tải…)

1

2

..

 

Đại diện đơn vị vận tải
(Ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi số lượng phù hiệu đơn vị xin cấp.

(2) Ghi số lượng phù hiệu, biển hiệu đơn vị xin cấp.

 

2. Mẫu: Đề nghị xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải

Sở GTVT:..(1)….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:………….. /……………..

…………, ngày…… tháng……năm…..

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG CỦA XE Ô TÔ THAM GIA

 KINH DOANH VẬN TẢI

Kính gửi: Sở GTVT..(2)………………………………………..

Sở GTVT …(1). đề nghị Sở GTVT … (2) xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải như sau:

1.Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã…………………………………………………………………..

Trụ sở:…………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại (Fax):………………………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh vận tải số:…….. do…………………………………………………. cấp ngày……… tháng……… năm……………….

Đề nghị Sở GTVT …(2)…xác nhận xe ô tô mang biển số …thuộc sở hữu (quyền sử dụng hợp pháp) của…..(tên doanh nghiệp/HTX)….chưa được cấp Phù hiệu (hoặc đã trả lại phù hiệu) để chuyển đến hoạt động kinh doanh vận tải do Sở GTVT…(1)….quản lý.

 

Xác nhận của Sở Giao thông vận tải (2)
Ngày….. tháng…… năm……
(Ký tên, đóng dấu)

Sở Giao thông vận tải (1)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên Sở GTVT địa phương nơi phương tiện cấp phù hiệu;

(2) Ghi tên Sở GTVT nơi phương tiện chuyển đến.

Bạn có thể tải mẫu đơn xin cấp phù hiệu xe tải tại đây

 

Hợp Tác Xã Dịch vụ Vận Tải Thông Lộ

Văn phòng giao dịch: 1716 CT2B KĐTM Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Trụ sở chính: số 12, ngõ 3, phố Lương Ngọc Quyến, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0919-545-989

Email: htxvtthonglo@gmail.com
Website: http://vantaithonglo.vn
Facebook: www.facebook.com/Hợp-tác-xã-dịch-vụ-vận-tải-Thông-Lộ-1774795329494164/
Hợp Tác Xã Dịch vụ Vận Tải Thông Lộ – Đồng hành cùng phát triển!